Inspeksjon, vedlikehold inspeksjon, resertifisering

 

Inspeksjon og vedlikehold

 • Reparasjon av eksisterende anlegg
 • Instrumentrør-legging
 • Feilsøking og vedlikehold av hydraulisk utstyr

Inspeksjon på rigg/site

 • Alt arbeid utføres av kvalifisert personell
 • Vedlikehold hos kunde / produksjonssted

Offshore

 • Periodisk vedlikehold og resertifisering
 • Inspeksjon av akkumulatorer
 • Innvendig inspeksjon med boroskop

Trykktesting- N2 fylling/pre-charging

 • Vedlikehold i eget tilrettelagt verksted
 • Vi har egen testfasilitet som ble bygget i 2015.
 • Har Resato testutstyr dualpumpeenhet for høytrykk og lavtrykk
 • Kan teste alt opp til 18 000 PSI ( 1240 BAR)